Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
toà án tối cao
[toà án tối cao]
|
Supreme Court
Từ điển Việt - Việt
toà án tối cao
|
danh từ
nơi xử phúc thẩm lần cuối cùng
toà án tối cao tuyên án chung thân