Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tiểu thuyết
[tiểu thuyết]
|
novel; (nói chung) fiction
Historical/sensational novel
I'm sure this novel is under the influence of occidental detective films; I'm sure this novel is influenced by occidental detective films
To write fiction
Roman à clef
Từ điển Việt - Việt
tiểu thuyết
|
danh từ
tác phẩm văn xuôi, dài, với nhiều nhân vật hoạt động trong nhiều lĩnh vực lịch sử, xã hội
tiểu thuyết trinh thám;
bộ phim được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng