Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thông tin
[thông tin]
|
information
Importance of information in our time
Information content of a document
news
Economic news; News about the economy
The day's financial news
to give information; to inform
Please give written information if necessary
We want consumers to be better informed about their rights
(quân sự) Signals
Chuyên ngành Việt - Anh
thông tin
[thông tin]
|
Kinh tế
information
Kỹ thuật
information
Tin học
information
Toán học
information
Vật lý
information
Từ điển Việt - Việt
thông tin
|
động từ
báo rộng rãi cho nhau để biết
thông tin cho bạn bằng điện thoại; bản thông tin khoa học
danh từ
điều được truyền đi cho biết
thông tin sai sự thật