Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tây phương
[tây phương]
|
Western; Occidental
Occidental/Western civilization
Westerner; Occidental
To westernize
Western Paradise
Từ điển Việt - Việt
tây phương
|
danh từ
các nước tư bản chủ nghĩa Tây - Âu và Mĩ, nói chung
học hỏi nền điện ảnh tây phương
thế giới cực lạc, theo quan niệm của đạo Phật
muốn nhờ Phật lực từ bi, giải oan cứu khổ hồn về tây phương (Nguyễn Du)