Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tâm trạng
[tâm trạng]
|
state of mind
Từ điển Việt - Việt
tâm trạng
|
danh từ
tình cảm, tâm lí trong một thời điểm
tâm trạng buồn chán; sống trong tâm trạng lo sợ