Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Chuyên ngành Việt - Anh
mặt số
|
Kỹ thuật
dial plate
Toán học
dial plate
Từ điển Việt - Việt
mặt số
|
danh từ
mặt có khắc độ, ghi chữ số dùng cân đo