Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
mùa hè
[mùa hè]
|
summer
Summer/winter Olympics
It's a wonderful place, especially in summer
Từ điển Việt - Việt
mùa hè
|
danh từ
mùa nóng nực