Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
giải đáp thắc mắc
[giải đáp thắc mắc]
|
to clear up queries; to answer questions