Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
December
[di'sembə]
|
danh từ, viết tắt là Dec
tháng mười hai, tháng chạp
Chuyên ngành Anh - Việt
December
[di'sembə]
|
Tin học
Tháng Mười Hai