Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Anh
Chile saltpeter
|

Chile saltpeter

Chile saltpeter (chĭlʹē sôltʹpēʹtər) noun

See sodium nitrate.