Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
cách mạng văn hoá
[cách mạng văn hoá]
|
cultural revolution
The Cultural Revolution is a comprehensive reform movement initiated by Mao Ze Dong in 1965 to eliminate counter-revolutionary elements
Từ điển Việt - Việt
cách mạng văn hoá
|
danh từ
sự biến đổi trong lĩnh vực tư tưởng và văn hoá
giai đoạn thăng trầm của cách mạng văn hoá