Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
bộ com-lê
[bộ com lê]
|
(từ gốc tiếng Pháp là Complet) lounge suit; suit
To have a suit tailor-made/made to measure