Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ưa
[ưa]
|
xem thích
usually; frequently; often
Từ điển Việt - Việt
ưa
|
động từ
thích cái phù hợp với ý mình
trẻ con ưa được khen;
tính đó chẳng ai ưa
phù hợp trong điều kiện nào
giống cây này ưa nước