Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
điều chỉnh
[điều chỉnh]
|
to correct; to adjust; to fine-tune
To correct a policy
To adjust the volume
To bring wages into line with the cost of living
Chuyên ngành Việt - Anh
điều chỉnh
[điều chỉnh]
|
Hoá học
adjustment
Kinh tế
adjustment
Kỹ thuật
adjustment control
Tin học
adjust
Toán học
adjustment control
Vật lý
adjustment
Xây dựng, Kiến trúc
adjustment
Từ điển Việt - Việt
điều chỉnh
|
động từ
sắp xếp lại cho đúng, cho tốt hơn
điều chỉnh mức thuế; điều chỉnh chính sách đối ngoại