Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đồng phục
[đồng phục]
|
uniform
I want to take a photograph of the boys in school uniform
To talk with the workers in blue uniform
Từ điển Việt - Việt
đồng phục
|
danh từ
quần áo cùng kiểu, cùng màu
đồng phục cho học sinh; đồng phục công sở