Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đẹp trai
[đẹp trai]
|
good-looking; handsome
Từ điển Việt - Việt
đẹp trai
|
tính từ
diện mạo đẹp của người con trai
anh ta chỉ được vẻ đẹp trai, bên trong thì nhút nhát như con gái