Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đẹp trời
[đẹp trời]
|
Cách viết khác : đẹp giời [đẹp giời]
Từ điển Việt - Việt
đẹp trời
|
tính từ
thời tiết tốt
một sáng chủ nhật đẹp trời