Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
được cuộc
|
động từ
thắng khi đố nhau
mỗi lần cả nhóm chơi đố nhau anh ấy đều được cuộc