Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
đêm qua
[đêm qua]
|
yesterday evening; last night
Where did you sleep last night?
How much sleep did you get last night?
Did you sleep well last night?; Did you have a good night?