Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
đèn vàng
[đèn vàng]
|
amber light
The (traffic) lights are (on) amber, so he slows down