Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đem
[đem]
|
động từ
to bring; to carry
to bring news
Từ điển Việt - Việt
đem
|
động từ
mang đi hoặc chuyển theo mình
đem con đi khám bệnh; đem tiền mua hàng
đưa ra để sử dụng
đem áo ra mặc
làm cho có được
đem lại niềm vui