Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đèn xanh
[đèn xanh]
|
green light
Từ điển Việt - Việt
đèn xanh
|
danh từ
đèn giao thông, báo hiệu cho phép xe cộ đi qua
ngã tư đường có đèn xanh, đèn đỏ