Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ô tô
[ô tô]
|
(tiếng Pháp gọi là Auto) xem xe ô tô
Từ điển Việt - Việt
ô tô
|
Xem ôtô