Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Việt - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
thẩm mỹ
|
động từ
hiểu biết của con người về cái đẹp
có mắt thẩm mỹ
danh từ
khả năng cảm thụ cái đẹp
kiến trúc toà nhà thiếu thẩm mỹ