Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
the year dot
|
thành ngữ year
cách đây rất lâu
cách đây rất lâu, tôi thường đến đó mỗi mùa hè