Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
the worse for wear
|
thành ngữ worse
(thông tục) mòn, hỏng; mệt mỏi
Cuốn từ điển của anh có vẻ hơi cũ rồi đấy
Bill từ quán rượu trở về, say bí tỉ