Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
proceedings
[prə'si:diηz]
|
danh từ số nhiều
lập thủ tục ly hôn
đi kiện ai
kiện ai để đòi bồi thường
nghi thức
nghi thức sẽ bắt đầu bằng một bài diễn viên chào mừng quan khách
( số nhiều) biên bản lưu (của cuộc họp...)