Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pepper-and-salt
['pepərənd'sɔ:lt]
|
tính từ
(về tóc) đen và trắng xen lẫn; hoa râm; muối tiêu
(hàng len) có những sợi len sẫm và sáng đan lẫn nhau thành những chấm đen và trắng; chấm đen trắng