Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
peel
[pi:l]
|
danh từ
(sử học) tháp vuông (ở Ê-cốt)
xẻng (để xúc bánh vào lò)
như peal
vỏ (quả)
mứt vỏ cam, chanh
ngoại động từ
bóc vỏ, gọt vỏ; lột (da...); tróc vỏ
làm tróc lớp vỏ bên ngoài
bóc vỏ một củ khoai tây
(từ cổ,nghĩa cổ) cướp bóc
nội động từ
bong ra, tróc ra từng mảng
(từ lóng) cởi quần áo ngoài (để tập thể dục...)
tách ra (ô tô, máy bay..)
cởi quần áo ngoài
cởi quần áo ngoài và lao xuống biển