Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
king's peg
['kiηzpeg]
|
danh từ
cốc rượu sâm banh pha cônhắc