Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
foolish
['fu:li∫]
|
tính từ
dại dột, ngu xuẩn, xuẩn ngốc ( (cũng) fool )
chi khoản nhỏ thì chi li, chi khoản lớn lại hào phóng