Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
fille
['filə]
|
danh từ
con gái
cô gái
bà cô
gái điếm
cô hầu phòng
gái điếm