Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
base hit
['beis'hit]
|
danh từ
cú đánh làm cho người đánh chạm được góc thứ nhất (bóng chày)