Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
greek
[gri:k]
|
tính từ
(thuộc) Hy-lạp
(xem) calends
danh từ
người Hy-lạp
tiếng Hy-lạp
kẻ bịp bợm, kẻ lừa đảo, quân bạc bịp
tôi không thể hiểu được điều đó
thật là kỳ phùng địch thủ; kẻ cắp bà già gặp nhau