Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
propose
[prə'pouz]
|
ngoại động từ
đề nghị, đề xuất, đưa ra
đề xuất một đường lối hành động
đưa ra một kiến nghị
đề nghị một sự thay đổi
lấy làm mục đích; đặt ra, đề ra (làm mục đích)
mục đích tôi đề ra cho bản thân
dự định
tôi dự định ngày mai khởi hành sớm
đề nghị nâng cốc chúc, đề nghị uống mừng
đề nghị nâng cốc chúc sức khoẻ ai
đề nghị nâng cốc chúc mừng cô dâu và chú rể
( to propose somebody for something ; to propose somebody as something ) tiến cử, đề cử
đưa một người ra ứng cử
tôi đề cử Mary Davies làm ứng cử viên chức chủ tịch
chúng tôi tiến cử anh ta làm hội viên của hội
( to propose something to somebody ) cầu hôn
cầu hôn ai
nó đang cố quyết định xem nên cầu hôn (với cô ta) hay không
nó đã cầu hôn thất bại hai lần rồi
xem disposes
Chuyên ngành Anh - Việt
propose
[prə'pouz]
|
Kỹ thuật
đề nghị
Toán học
đề nghị
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
propose
|
propose
propose (v)
 • suggest, offer, recommend, proposition, advise, put forward
 • intend, plan, have in mind, aim, mean, insinuate
 • Từ thông dụng khác
   
  e [i:]
   
  dump ['dʌmp]
   
  portrait ['pɔ:treit]
   
  chemistry ['kemistri]
   
  compute [kəm'pju:t]
   
  meat [mi:t]