Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
Harsh truths about life that we have to accept to be happy
Những sự thật khắc nghiệt về cuộc đời chúng ta phải chấp nhận để có được hạnh phúc
Harsh truths about life i wish i knew earlier
Ước gì tôi biết sớm hơn những sự thật khắc nghiệt về cuộc đời
Happiness is when you do something for others
Everybody and everything that we love will be lost
Even if you are good, bad things will happen to youHạnh phúc là khi bạn làm một việc gì đó cho người khác
Mọi người và mọi thứ chúng ta yêu thích đều sẽ mất đi
Ngay cả khi bạn rất tốt thì những điều tồi tệ vẫn xảy đến
Life won’t ever be fair
Don’t expect people to be nice
We are never going to be perfect
Cuộc sống chẳng bao giờ công bằng
Đừng mong mọi người tử tế
Chúng ta chẳng bao giờ trở nên hoàn hảo cả
There will be changes whether you want them or not
Wasted time is time lost forever
It’s not always going to be the way we think it'll be
Thay đổi vẫn luôn xảy ra dù bạn muốn hay không muốn đi chăng nữa
Thời gian bị lãng phí là thời gian bị mất đi mãi mãi
Không phải lúc nào cũng xảy ra theo hướng chúng ta nghĩ
 We Give Our Lives Meaning
The Perfect Partner Doesn’t Exist
 Life Is A Game
 Everything Ends
Be Romantic About The Little Things
Be A Realist About The Big Things
 Figure Out A Way Or Don’t Complain
Ta mang lại ý nghĩa cho đời mình.
Không có bạn đời hoàn hảo.
Đời là một trận đấu.
Mọi thứ đều sẽ chấm dứt.
Hãy lãng mạn trong từng điều nhỏ nhặt.
Hãy thực tế trong những chuyện lớn lao.
Tìm cách giải quyết chứ đừng kêu ca.
Time is precious, not money
Don’t try to make everybody happy
To live comfortably, be productive
Thời gian mới quý giá chứ không phải tiền bạc
Đừng cố gắng làm cho mọi người vui vẻ
Để sống một cách thoải mái, hãy làm việc có hiệu quả.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
5 Bình luận
hangktpn123(26/07/2019 21:11:53)
:(
M_YMY(08/04/2019 09:05:42)
A meaningful article, thanks!
KenTDTV(03/04/2019 10:59:52)
I wasted so much time doing nothing :(
Shevatrung(30/03/2019 15:30:24)
:(
dd721411(27/03/2019 20:48:08)
T-T
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.