Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
Gently stroking babies 'provides pain relief
' Vuốt bé nhẹ nhàng sẽ “làm giảm đau”
A gentle touch can soothe an upset baby and even dull its perception of pain, according to a UK study which found light stroking activates touch sensitive nerve endings and suppresses unpleasant sensation.
Môt cái chạm nhẹ nhàng có thể xoa dịu bé đang khó chịu và thậm chí còn dịu đi cảm giác đau đớn của bé, theo một nghiên cứu ở Anh cho thấy vuốt ve nhẹ nhàng kích hoạt các đầu dây thần kinh nhạy xúc giác và ức chế cảm giác khó chịu.
University of Oxford researchers studying responses to painful early-years procedures such as blood tests found stroking has an “optimal velocity” of 3cm per second, which reduced sensations of pain.
Các nhà nghiên cứu của Đại học Oxford, nghiên cứu phản ứng đối với các thủ tục đầu đời đầy đau đớn như xét nghiệm máu, phát hiện ra vuốt ve ở “vận tốc tối ưu” là 3cm mỗi giây, sẽ làm giảm cảm giác đau.
Using an electroencephalogram (EEG), they observed a measurable reduction in electrical impulses in the brain’s pain centres among children who were being lightly stroked but still reacted to the jab. “Parents intuitively stroke their babies at this optimal velocity,” said senior author Rebeccah Slater, professor of paediatric science at the University of Oxford.“We hypothesised that stroking would reduce pain-related brain activity, so we were pleased to see it. But we didn’t see a reduction in how they reflex their limbs away from the heel lance. That could mean our intervention is perhaps causing a dissociation between limb movement and brain activity.”
Sử dụng một máy đo điện não đồ (EEG), họ quan sát thấy xung điện ở các trung tâm cảm nhận cơn đau trong não giảm đo được ở những bé được gãi nhẹ nhưng vẫn phản ứng khi bị châm kim. "Cha mẹ theo trực giác vuốt ve con mình ở tốc độ tối ưu này”, tác giả kỳ cựu Rebeccah Slater, giáo sư khoa nhi của Đại học Oxford cho biết: “Chúng tôi từng giả định vuốt ve làm giảm hoạt động của não liên quan đến cơn đau, nên chúng tôi rất vui khi thấy vậy. Nhưng chúng tôi không thấy giảm phản xạ giật tay chân khi bị trích máu ở gót chân. Điều đó có thể có nghĩa là sự can thiệp của chúng ta có lẽ đã tách biệt cử động chân tay với hoạt động não.
The findings, published in the journal Current Biology, could be incorporated into advice for new parents and for medical staff in neonatal units, to harness stroking’s side-effect free painkilling properties.
Các phát hiện này, được công bố trên tạp chí Current Biology, có thể được đưa vào lời khuyên dành cho những người mới làm cha mẹ và cho nhân viên y tế ở các khoa sơ sinh, để khai thác triệt để đặc tính giảm đau không tác dụng phụ của việc vuốt ve.
It may also help explain why parenting techniques such as “kangaroo care” – which involves premature babies being held close to the skin – can help improve bonding, the researchers said.
Các nhà nghiên cứu cho biết điều này cũng có thể giúp giải thích tại sao các kỹ thuật nuôi dạy con như "chăm sóc kiểu kangaroo" – trong đó có ôm sát bé sinh non vào da thịt -có thể giúp tăng tình cảm gắn bó.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.