Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
Because of Anti-Vaxxers, 37 People in Europe Have Died of Measles This Year
Vì phong trào chống tiêm chủng mà 37 người ở Châu Âu đã chết vì bệnh sởi trong năm nay
An outbreak of measles is rampaging across Europe, taking a huge toll. In the first six months of 2018, there were 41,000 recorded cases of the easily preventable viral infection.
Một đợt bùng phát dịch sởi đang càn quét qua Châu Âu, gây ra những tổn thất vô cùng lớn. Trong sáu tháng đầu năm 2018, có 41 000 trường hợp được ghi nhận bị chứng nhiễm vi rút ngăn ngừa được dễ dàng.
People are dying from measles. This was unbelievable five or 10 years ago.
Đang có nhiều người chết vì bệnh sởi. 5 hay 10 năm về trước thì đây là chuyện không thể tin được.
And, yes, unequivocally, the reason for the severity of the outbreak is the fall in vaccination rates.
Và tất nhiên, dịch bệnh bùng phát như vậy chắc chắn là do tỷ lệ tiêm chủng sụt giảm.
In some parts of Europe, according to the World Health Organization (WHO), vaccination coverage is at less than 70 percent.
Ở một số khu vực của Châu Âu, theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), mức độ tiêm chủng đạt thấp hơn 70%.
The anti-vaccination movement has been growing in recent years, partially thanks to a dishonest (and since retracted) 1998 study by former physician Andrew Wakefield, who was struck off the UK medical register for misconduct.
Phong trào chống tiêm chủng đã phát triển những năm gần đây, một phần từ nghiên cứu không trung thực của cựu bác sĩ Andrew Wakefield năm 1998, nghiên cứu này sau đó đã bị rút lại và ông ta bị tước giấy phép hành nghề ở Vương quốc Anh.
Wakefield's study used deliberately falsified results to make the fraudulent claim that there was a link between the MMR vaccine and autism - possibly to eliminate a rival for the alternative measles vaccine he had patented.
Nghiên cứu của Wakefield cố ý sử dụng các kết quả giả mạo để đưa ra tuyên bố lừa đảo rằng vắc-xin MMR (phòng bệnh sởi, quai bị và rubella) có liên quan đến chứng tự kỷ - có lẽ nhằm loại bỏ một đối thủ trong cuộc cạnh tranh vắc-xin sởi thay thế mà ông ta đã xin bằng sáng chế.
Although subsequent research has found that there is absolutely no link between vaccines and autism, never mind a causal one, many still believe it and refuse to vaccinate their children - including the MMR vaccine.
Mặc dù sau đó người ta nghiên cứu đã thấy rằng hoàn toàn không có mối liên hệ nào giữa vắc-xin và chứng tự kỷ, chắc chắn vắc-xin không phải là nguyên nhân gây tự kỉ, nhưng nhiều người vẫn tin vào điều đó và không cho con họ tiêm chủng - trong đó có vắc-xin MMR (phòng bệnh sởi, quai bị và rubella).
Measles has been eliminated from the US - that is, no new cases originate within the country - but outbreaks occur when it is imported from outside.
Mỹ đã loại trừ được bệnh sởi - nghĩa là không có ca bệnh mới nào xuất hiện ở đất nước này - nhưng những đợt bùng phát bệnh xảy ra là do từ nước ngoài lây vào.
What has been happening in Europe is now happening in the US - on a smaller scale at this point.
Những gì đã xảy ra ở Châu Âu thì hiện cũng đang xảy ra ở Mỹ - nhưng ở phạm vi nhỏ hơn tại thời điểm này.
Measles is also insanely infectious - and potentially deadly, particularly for small children.
Sởi cũng là căn bệnh lây nhiễm khủng khiếp - và có thể gây tử vong, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.
People don't see them and so they forget about them or they think the diseases don't exist anymore.
Mọi người không thấy những căn bệnh ấy nên họ quên mất chúng hoặc nghĩ rằng chúng không còn tồn tại nữa.
They don't realise their child is at risk for measles meningitis, encephalitis and permanent brain damage.
Họ không nhận thấy rằng con cái mình có nguy cơ mắc sởi viêm màng não, viêm não và tổn thương não vĩnh viễn.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
viet-anh(28/11/2018 13:50:54)
:(
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.