Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Tin tức thời sự
Finland is the happiest country in the world, says UN report
Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc
Finland has overtaken Norway to become the happiest nation on earth, according to a UN report.
Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Phần Lan đã vượt Na Uy để trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
The 2018 World Happiness Report also charts the steady decline of the US as the world’s largest economy grapples with a crisis of obesity, substance abuse and depression.
Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2018 cũng thể hiện vị trí tụt giảm liên tục của Mỹ trên biểu đồ khi nền kinh tế lớn nhất thế giới này vật lộn với nạn béo phì, lạm dụng thuốc giảm đau và trầm cảm.
“That Finland is the top scorer is remarkable,” said Meik Wiking of the Happiness Research Institute in Denmark. “GDP per capita in Finland is lower than its neighbouring Nordic countries and is much lower than that of the US. The Finns are good at converting wealth into wellbeing.
Meik Wiking của Viện Nghiên cứu Hạnh phúc tại Đan Mạch nói: "Phần Lan có điểm số cao nhất là điều đáng chú ý. GDP theo đầu người ở Phần Lan thấp hơn các quốc gia tây bắc Âu châu láng giềng và thấp hơn của Mỹ rất nhiều. Người Phần Lan giỏi đưa sự thịnh vượng thành hạnh phúc."
Despite African countries getting the worst happiness scores, one West African nation has bucked the trend. Togo came bottom in 2015 but was the biggest improver in the 2018 report, rising 18 places.
Mặc dù các quốc gia châu Phi có điểm số hạnh phúc thấp nhất, nhưng một quốc gia Tây Phi lại đi ngược xu hướng này. Togo năm 2015 đứng đáy bảng nhưng đã trở thành nước tăng tiến nhất trong báo cáo năm 2018 này, tăng 18 bậc.
Venezuela recorded the biggest fall in happiness, outstripping even Syria, although in absolute terms it remains a mid-ranking country.
Venezuela được ghi nhận là nước tụt giảm mạnh nhất về chỉ số hạnh phúc, thậm chí vượt xa qua cả Syria, mặc dù thuần túy thì vẫn là quốc gia đứng giữa bảng xếp hạng.
Top 10 happiest countries, 2018
(2017 ranking in brackets)

1. Finland (5)
2. Norway (1)
3. Denmark (2)
4. Iceland (3)
5. Switzerland (4)
6. Netherlands (6)
7. Canada (7)
8. New Zealand (8)
9. Sweden (10)
10. Australia (9)
10 quốc gia hạnh phúc nhất năm 2018
(trong ngoặc là thứ hạng năm 2017)
The 10 unhappiest countries, 2018
(2017 ranking in brackets)

147. Malawi (136)

148. Haiti (145)
149. Liberia (148)

150. Syria (152)

151. Rwanda (151)

152. Yemen (146)

153. Tanzania (153)

154. South Sudan (147)

155. Central African Republic (155)

156. Burundi (154)
10 quốc gia bất hạnh nhất năm 2018

(trong ngoặc là thứ hạng năm 2017)
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
nguyenvanyak95@gmail.com(06/05/2018 14:13:59)
remarkable
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.