Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
Christmas Wishes
Những câu chúc Giáng Sinh
Wish you a Merry Christmas and may this festival bring abundant joy and happiness in your life!
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và mong rằng mùa lễ này sẽ mang thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đến cuộc sống của bạn!
May this Christmas be so special that you never ever feel lonely again and be surrounded by loved ones throughout!
Cầu mong Giáng sinh này sẽ là một Giáng sinh thật đặc biệt để bạn không còn cảm thấy cô đơn và sẽ luôn được hạnh phúc bên cạnh những người bạn thân yêu!
You are special, you are unique; may your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas!
Bạn là một người thật đặc biệt và diệu kỳ; mong rằng Giáng sinh này cũng đặc biệt và diệu kỳ như con người của bạn! Giáng Sinh vui vẻ nhé!
Here's wishing you all the joys of the season. Wish you and your family a Merry Christmas!
Tôi chúc bạn mọi sự tốt lành. Chúc bạn và gia đình của bạn Giáng sinh vui vẻ!
May joy and happiness snow on you, may the bells jingle for you and may Santa be extra good to you! Merry Christmas!
Cầu mong bạn luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, những tiếng chuông ngân lên dành cho bạn và ông già Noel sẽ hào phòng với bạn! Giáng Sinh vui vẻ!
May this Christmas be bright and cheerful and may the New Year begin on a prosperous note!
Cầu mong Giáng sinh năm nay sẽ tươi vui hạnh phúc và một năm mới an khang thịnh vượng!
Love, Peace and Joy came down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives!

Tình yêu, Hoà bình và Hạnh phúc tràn ngập thế gian trong ngày lễ Giáng sinh để làm bạn hạnh phúc và yên vui . Cầu mong Giáng sinh sẽ mang đến hạnh phúc trong cuộc sống của bạn!
May your world be filled with warmth and good cheer this Holy season, and throughout the year! Wish your Christmas be filled with peace and love. Merry Xmas.
Cầu mong thế giới của bạn ngập tràn ấm áp và an lành trong mùa Giáng sinh năm nay và cả năm mới! Chúc bạn Giáng sinh tràn đầy hoà bình và tình yêu. Giáng sinh vui vẻ.
Have a blessed Christmas and a happy new year to you and your family!
Chúc bạn cùng gia đình một Giáng sinh an lành và Năm mới hạnh phúc!
May your holidays be cheerful and calm, and stars of hope twinkle, to brighten the Christmas night.

Chúc bạn Giáng sinh an lành và vui vẻ, chúc cho những ánh sao hi vọng lấp lánh thắp sáng đêm Giáng sinh này.
May the gifts of peace and joy be yours at Christmas time and happiness dwell around you wherever you go!
Cầu mong món quà an lành và vui tươi sẽ là của bạn trong mùa Giáng sinh này và dù có đi đâu hạnh phúc cũng sẽ đong đầy nơi bạn đến!
May you have the spirit of Christmas which is Peace, the gladness of Christmas which is Hope, and the heart of Christmas which is Love.

Chúc bạn có được tinh thần của Giáng sinh đó là sự Bình yên, niềm vui của Giáng sinh đó là niềm Hi vọng, và tinh túy của Giáng sinh đó là Tình yêu.
May the season's simple joys warm your heart... fill your home... last a lifetime. Merry Christmas!

Nguyện xin niềm vui bình dị của mùa Giáng sinh sưởi ấm con tim bạn…mãi ngập tràn trong tổ ấm của bạn. Giáng sinh vui vẻ!
May your Christmas dreams... ... always be filled with magic! Merry Christmas!
Cầu chúc những ước mơ trong đêm Giáng sinh của bạn… luôn đầy ắp diệu kỳ! Giáng sinh vui vẻ!
Sending the warmest Christmas wishes to you and your family.

Xin gửi đến bạn và gia đình những lời chúc Giáng sinh nồng ấm nhất!
May peace, happiness and love be with you and your family not only on Christmas, but through out the year and beyond. Wishing you Merry Christmas and Happy Holidays.
Cầu mong bình an, hạnh phúc và tình yêu đến với bạn và gia đình không chỉ trong mùa Giáng sinh, mà suốt cả năm và mãi mãi. Chúc bạn một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.
May you have a Christmas that is more special than it has ever been.

Chúc bạn một mùa Giáng sinh đặc biệt hơn bao giờ hết!
May all your wishes, dreams and desires come true this Christmas. Have a Blessed Christmas.
Chúc cho mọi cầu xin, ước mơ và khát vọng của bạn sẽ trở thành hiện thực trong mùa Giáng sinh này. Chúc bạn một mùa Giáng sinh được nhiều ơn phúc.
Merry Christmas to you and your loved ones!
Chúc bạn cùng những người thân yêu một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc!
Bells are ringing and everyone is singing,
It's Christmas! It's Christmas!
Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year.


Name: 3.jpg Views: 2 siz​e: 431.9 KB
Chuông đang reo và mọi người đang ca hát,
Giáng sinh đến rồi! Giáng sinh đến rồi!
Chúc bạn một mùa Giáng sinh An lành và Năm mới Hạnh phúc.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.