Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khác
Signs you’re experiencing a spiritual death
Dấu hiệu cho thấy bạn đang mất niềm tin trong cuộc sống
Everything around you looks bleak and meaningless. You try to get excited for things and do your best to fit in, but you never can seem to feel right about how the world works. So, you try to block out all your feelings instead, finding it to be easier than faking emotions.
Mọi thứ quanh bạn lạnh lẽo và vô nghĩa. Bạn cố vui vẻ và cố hòa đồng với mọi người, nhưng không bao giờ cảm thấy ổn. Thế nên, bạn cố chặn bộc lộ cảm xúc của mình, và thấy làm vậy dễ hơn giả vờ vui vẻ.
1. You can’t remember certain parts of your early life.

Maybe you have blocked out certain memories in order to protect your soul from pain or grief. Maybe you went through traumatic experiences that your brain has chosen to forget so that you can move on. However, truly moving on might mean revisiting these old memories and coming to terms with them. Visit a psychologist or therapist if you need help getting over painful memories or even remembering parts of your past. If this sounds like you, you might be experiencing a soul death.
1. Bạn không nhớ nổi một số chuyện cũ trong cuộc đời.

Có thể bạn đã chặn không cho mình nhớ một số ký ức nào đó để tâm hồn không đau đớn hoặc buồn khổ. Có thể bạn từng trải qua những kinh nghiệm đau thương mà não bạn quyết định phải quên để có thể sống tiếp. Thế nhưng, sống tiếp lại có nghĩa là nhớ lại những kỷ niệm cũ này và học chấp nhận. Hãy gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ trị liệu nếu bạn cần giúp vượt qua những ký ức đau buồn hoặc thậm chí nhớ lại những khoảnh khắc của quá khứ. Nếu đang giống thế này, tâm hồn bạn có thể đang chết lặng.
2. You deal with anxiety, depression, or other mental health issues.

Of course, mental health is a complex issue, but experiencing periods of anxiety or depression could mean that your soul is going through a rebirthing process. You’re trying to shed your old skin and fully come to terms with your new self. This process doesn’t happen overnight, and it certainly can produce uncomfortable feelings.
2. Bạn đang bị lo âu, trầm cảm, hoặc có vấn đề về thần kinh khác.

Tất nhiên, sức khỏe tâm thần là một vấn đề phức tạp, nhưng cảm thấy lo âu hay trầm cảm có thể có nghĩa là tâm hồn bạn đang trải qua quy trình tái sinh. Bạn đang ráng lột lớp da cũ và chấp nhận cái tôi mới của mình. Quá trình này đâu phải một sớm một chiều mà có ngay, nhưng chắc chắn nó có thể tạo ra cảm giác không thoải mái.
3. You don’t feel “whole.”

Parts of yourself feel incomplete or broken, as if you can’t fully see the world around you. Your view of the world and yourself is fragmented, and you feel that parts of your soul are scattered in places that you haven’t yet found. If you feel that parts of yourself are missing, you might be going through a soul death.
3. Bạn không cảm thấy "trọn vẹn".

Tâm hồn bạn như không trọn vẹn hoặc tan nát, như thể bạn không thể cảm nhận đầy đủ thế giới xung quanh. Nhìn nhận thế giới và bản thân không trọn vẹn, và tâm hồn vụn vỡ. Nếu cảm thấy mình như đang thiếu, đang mất gì đó, có thể bạn đang chết ở trong lòng một ít rồi.
4. You feel numb to the world around you.

Everything around you looks bleak and meaningless. You try to get excited for things and do your best to fit in, but you never can seem to feel right about how the world works. So, you try to block out all your feelings instead, finding it to be easier than faking emotions.
4. Bạn không có cảm xúc gì với thế giới xung quanh.

Mọi thứ quanh bạn lạnh lẽo và vô nghĩa. Bạn cố vui vẻ và cố hòa đồng với mọi người, nhưng không bao giờ cảm thấy ổn. Thế nên, bạn cố chặn bộc lộ cảm xúc của mình, và thấy làm vậy dễ hơn giả vờ vui vẻ.
5. A traumatic life event leaves you feeling not yourself.


If you go through a bad breakup, divorce, death of a loved one, or near-death experience, you might not feel the same afterwards. A piece of your soul is taken away each time you go through trauma, and you go through a ‘soul death.’
5. Một biến cố đau buồn trong đời khiến bạn cảm thấy không còn là mình nữa.

Nếu chia tay người yêu, ly dị, người thân yêu mất, hoặc bạn suýt chết, thì sau đó bạn sẽ không còn cảm nhận như xưa nữa. Một phần linh hồn của bạn đã mất đi sau mỗi lần đau đớn, nghĩa là bạn đang "chết trong lòng".
6. You feel that life isn’t living up to your expectations.

If you feel let down by life, this means your soul is longing for something more, but you haven’t found it yet. .
6. Bạn cảm thấy đời không như mong muốn.

Nếu cảm thấy đời không như mong muốn, nghĩa là linh hồn bạn đang khao khát một cái gì đó, mà bạn chưa tìm thấy.
You constantly feel tired.

Not just physically; mentally, too. You can’t quite pinpoint the cause, but you just know that your soul is tired, and no amount of sleep can cure it. The never ending drain of daily life is starting to wear on you, and your soul longs for an escape.
Bạn luôn cảm thấy mệt mỏi.

Chẳng những mệt thể xác mà mệt cả tâm trí. Bạn không xác định được chính xác nguyên nhân là gì, nhưng bạn biết rõ tâm hồn mình mỏi mệt, và dù có ngủ bao nhiêu cũng chẳng hết. Việc làm liên miên mỗi ngày bắt đầu làm bạn đuối, và bạn ước ao không phải làm nữa.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.