Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
How to finger paint masterpieces with an iPad, by Seikou Yamaoka
Cách dùng ngón tay vẽ tác phẩm nghệ thuật trên Ipad của Seikou Yamaoka
Seikou Yamaoka is an office worker in the central Japanese City of Osaka.
Seikou Yamaoka là một nhân viên văn phòng ở thành phố Osaka, miền trung Nhật Bản.
But he’s created a bit of a name for himself too as a finger-painting maestro.

Well, it's actually more finger painting.
Nhưng anh cũng tự tạo chút danh tiếng cho mình là sư phụ vẽ tranh bằng ngón tay

Ừm, vẽ bằng ngón tay thực đấy.
Yamaoka has a degree in art but he didn't believe he could make a proper living as an artist.
Yamaoka học đại học mỹ thuật nhưng anh không tin mình làm nghề họa sĩ mà đủ sống.
However, after a seven-year break, Yamaoka returned to painting, but he found it hard to find time for his creative endeavours.

The solution was an iPad.
Tuy nhiên, sau bảy năm không vẽ, Yamaoka đã vẽ lại, nhưng anh thấy khó có thời gian cho đam mê sáng tạo của mình.

Giải pháp chính là một cái iPad.
The app Yamaoka uses cost less than five pounds, but he's used it to draw everything from replicas of classical masterpieces to original portraits and compositions.
Ứng dụng Yamaoka dùng chưa đến năm bảng Anh, nhưng anh đã dùng để vẽ mọi thứ từ sao chép những kiệt tác cổ điển cho đến vẽ chân dung và sáng tác độc đáo.
His digital finger-painting skills have made him something of an internet sensation, with each YouTube video showing him painting on his iPad getting over 100,000 hits every time.


Tài vẽ tranh bằng ngón tay của anh đã biến anh thành một hiện tượng gây xôn xao trên mạng, đoạn phim đăng hình anh đang vẽ bằng iPad nào của anh trên YouTube cũng thu hút trên 100.000 lượt xem.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.