Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Kinh tế
What happens when a country goes bust
Chuyện gì sẽ xảy ra khi một quốc gia bị vỡ nợ?
FROM the days when monarchs over-borrowed for their mercantile adventures, to Argentina’s recent failure to pay its creditors, countries have long run into trouble paying back what they have borrowed.
Từ thời các ông vua vay mượn vô tội vạ cho những việc buôn bán mạo hiểm của mình, đến vụ vỡ nợ gần đây của Argentina, các quốc gia phải rất lâu mới có thể hoàn trả lại được những gì mình đã vay mượn.
And most countries have defaulted at least once in their history. But what precisely happens when countries stop paying what they owe?
Và hầu hết các quốc gia đều từng ít nhất có một lần bị vỡ nợ trong lịch sử của mình. Nhưng chính xác là điều gì sẽ xảy ra khi các quốc gia vỡ nợ?
When a country fails to pay its creditors on time, it is said to go into “default”, the national equivalent of going bankrupt. But sovereign defaults are quite different from business bankruptcies as it is far harder for creditors to repossess the assets of a sovereign entity than to repossess the assets of a company (an unarmed Argentinian naval vessel detained in Ghana for ten weeks in 2012 was an exception).
Khi một quốc gia không thể thanh toán cho các chủ nợ đúng hạn, thì được coi là "phá sản", tương đương với phá sản ở phạm vi quốc gia. Nhưng quốc gia bị phá sản hoàn toàn khác với những vụ công ty bị phá sản vì các chủ nợ khó thu hồi lại tài sản của nhà nước hơn là thu hồi tài sản của một công ty (trường hợp năm 2012 một con tàu hải quân không vũ trang của Argentina bị giam giữ ở Ghana suốt 10 tuần là một ngoại lệ).
In the first instance, to curry favour in international markets, defaulting countries tend to restructure their debt rather than simply refusing to pay anything at all. But these so-called “haircuts”, where the original value of a bond is reduced, can be much more painful for the holders of government bonds than a simple clip of the scissors. When Greece defaulted in 2012, bondholders were forced to take hits as high as 50%.
Trường hợp thứ nhất, để không bị mất mặt trên thị trường quốc tế, các quốc gia vỡ nợ thường tái cấu trúc các khoản nợ của mình hơn là quỵt nợ. Nhưng cái gọi là 'tỉa tót' lại các khoản nợ này, trong đó giá trị gốc của trái phiếu bị giảm, có thể gây thiệt hại rất nặng nề đối với các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu chính phủ, chứ không đơn giản là chuyện dao kéo đâu. Hồi Hy Lạp bị vỡ nỡ năm 2012, các trái chủ phải bấm bụng khoản lỗ lên đến 50%.
In less severe cases, countries may choose to restructure their debt by requesting more time to pay. This has the effect of reducing the present value of the bond—so it isn’t entirely pain-free for investors.
Trong những trường hợp ít nghiêm trọng hơn, các quốc gia có thể chọn tái cấu trúc nợ bằng cách xin thêm thời gian thanh toán. Nhưng điều này có tác động làm giảm giá trị trái phiếu - nên cũng không phải là các nhà đầu tư không bị thiệt hại gì đâu.
Defaults can also be very painful for the offending country, particularly if they are unexpected and disorderly. Domestic savers and investors, anticipating a fall in the value of the local currency, will scramble to withdraw their money from bank accounts and move it out of the country. To avoid bank-runs and precipitous currency depreciation, the government may shut down banks and impose capital controls.
Những nước vỡ nợ cũng là những quốc gia chịu rất nhiều thiệt hại, nhất là nếu họ bị bất ngờ và làm rối loạn xã hội. Các nhà đầu tư trong nước và người dân gửi tiết kiệm đoán đồng nội tệ sẽ mất giá thì họ sẽ ùn ùn kéo nhau ra ngân hàng rút hết tiền trong tài khoản và chuyển ra nước ngoài. Để tránh tình trạng người người nhà nhà chạy ra ngân hàng rút tiền và đồng tiền đột ngột mất giá thẳng đứng, chính phủ có thể đóng cửa các ngân hàng và áp dụng cá biện pháp kiểm soát vốn.
As punishment for default, capital markets will either impose punitive borrowing rates or refuse to lend at all. And credit-rating agencies will no doubt warn against investing in the country.
Như là sự trừng phạt kẻ vỡ nợ, các thị trường vốn sẽ áp đặt mức lãi suất trừng phạt, hoặc không cho vay một xu nào nữa. Rồi các cơ quan đánh giá khả năng trả nợ chắc chắn sẽ cảnh báo giới đầu tư, khuyên họ đừng đầu tư vào quốc gia ấy.
Like any messy divorce, drawn out negotiations around defaults can be costly for all parties involved.
Giống như bất cứ vụ ly hôn rối rắm nào, sau khi quốc gia bị vỡ nợ, các cuộc thương lượng kéo dài lê thê có thể làm cho tất cả các bên liên quan tốn kém rất nhiều.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
thuquynh(05/12/2017 14:24:47)
nhungtungu hay qua
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.