Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Scientists: Plant More Trees to Combat Climate Change
Các nhà khoa học khuyên Hãy trồng thêm cây để khắc phục biến đổi khí hậu
Planting forests and other activities that harness the power of nature could play a major role in limiting global warming under the 2015 Paris agreement, an international study showed Monday.
Hôm thứ Hai, một nghiên cứu quốc tế cho thấy trồng rừng và các hoạt động khác khai thác triệt để sức mạnh của thiên nhiên có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự ấm lên toàn cầu theo hiệp định Paris năm 2015.
 Natural climate solutions, also including protection of carbon-storing peat lands and better management of soils and grasslands, could account for 37 percent of all actions needed by 2030 under the 195-nation Paris plan, it said. Combined, the suggested "regreening of the planet" would be equivalent to halting all burning of oil worldwide, it said.
Nghiên cứu này cho biết các giải pháp điều hòa khí hậu bằng thiên nhiên, cũng bao gồm việc bảo vệ vùng đất than bùn chứa carbon và quản lý đất trồng và đồng cỏ tốt hơn, có thể chiếm tới 37% các hoạt động cần làm trước năm 2030 theo kế hoạch Paris của 195 quốc gia. Kết hợp lại, đề xuất làm xanh lại hành tinh này" đồng nghĩa với ngừng mọi hành động đốt dầu trên toàn thế giới.
"Better stewardship of the land could have a bigger role in fighting climate change than previously thought," the international team of scientists said of findings published in the U.S. journal Proceedings of the National Academy of Sciences. The estimates for nature's potential, led by planting forests, were up to 30 percent higher than those envisaged by a U.N. panel of climate scientists in a 2014 report, it said.
Nhóm các nhà khoa học quốc tế này nói về những phát hiện được công bố trên tạp chí khoa học Hoa Kỳ của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia "Quản lý đất đai tốt hơn có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc khắc phục thay đổi khí hậu nhiều hơn vẫn tưởng". Ước tính tiềm năng của thiên nhiên, dẫn đầu bằng việc trồng rừng, sẽ cao hơn 30% so với những dự tính trong một báo cáo hồi năm 2014 của một ủy ban Liên hiệp quốc các nhà khoa học về khí hậu.
Trees soak up heat-trapping carbon dioxide as they grow and release it when they burn or rot. That makes forests, from the Amazon to Siberia, vast natural stores of greenhouse gases. Overall, better management of nature could avert 11.3 billion tons of carbon dioxide emissions a year by 2030, the study said, equivalent to China's current carbon dioxide emissions from fossil fuel use. The Paris climate agreement, weakened by U.S. President Donald Trump's decision in June to pull out, seeks to limit a rise in global temperature to "well below" two degrees Celsius (3.6 Fahrenheit) above pre-industrial times.
Cây hút khí CO2 giữ nhiệt khi sống và nhả khí này khi cháy hoặc mục rửa. Điều đó khiến cho rừng, từ Amazon đến Siberia, trở thành những kho chứa khí nhà kính tự nhiên khổng lồ. Nhìn chung, quản lý tự nhiên tốt hơn có thể ngăn chặn được 11,3 tỷ tấn thải khí CO2 một năm, cho đến năm 2030, tương đương với lượng khí thải CO2 hiện tại do sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Trung Quốc, nghiên cứu này cho biết. Thỏa thuận về khí hậu ở Paris, giảm sức mạnh do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quyết định ngưng tham gia trong tháng Sáu, sẽ tìm cách hạn chế tăng nhiệt độ toàn cầu thấp hơn 2 độ C (3,6 Fahrenheit) nhiều so với các thời kỳ tiền công nghiệp.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.