Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
10 Times You Need to Be Quiet In Life
10 thời điểm trong đời bạn cần im lặng
“There is time to be quiet and a time to talk.” – Aung San Suu Kyi
Có lúc phải im miệng và có lúc phải lên tiếng. Aung San Suu Kyi
1. WHEN YOU DON’T HAVE THE NECESSARY FACTS
Khi bạn không rõ sự thật.
2. WHEN YOU HAVE A FEELING THE WORDS WILL HURT
Khi cảm thấy lời nói ra sẽ làm người ta bị tổn thương
3. WHEN YOU HAVE A SENSE YOU’LL BE ASHAMED
Khi cảm thấy nói ra mình sẽ phải hổ thẹn sau này.
4. WHEN IT’S NOT OUR PLACE TO SPEAK
Khi không phải chỗ để mình nói.
5. WHEN WE HAVE NOTHING TO SAY
Khi không có gì để nói.
6. WHEN YOU’RE BEING TAUNTED
Khi bạn bị chế giễu châm chọc.
7. WHEN YOU’RE TRYING TO CHANGE A RELATED BEHAVIOR
Khi bạn đang ráng đổi cách ăn nói của mình.
8. WHEN YOUR NEGATIVE EMOTIONS ARE HIGH
Khi những cảm xúc không tốt đang dâng trào.
9. WHEN YOU COULD BE DOING SOMETHING PRODUCTIVE
Khi có thể làm chuyện khác hữu ích hơn.
10. WHEN YOUR WORDS WILL POORLY REFLECT ON SOMEONE
Khi lời mình nói ra sẽ làm ô danh người khác.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.