Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
Every Day This Dog Rides The Bus All By Herself To Go To The Park
Nàng cún tự đi xe buýt ra công viên chơi mỗi ngày
Meet Seattle’s celebrity dog, Eclipse, who takes a bus to a nearby park all by herself. “All the bus drivers know her. She sits here just like a person does,” fellow rider Tiona Rainwater told KOMO. “She makes everybody happy. How could you not love this face?”
Xin mời làm quen với nàng cún nổi tiếng của Seattle, Eclipse, tự đi xe buýt đến công viên gần đó chơi." Tài xế xe buýt nào cũng biết cô nàng. Cô nàng ngồi chễm chệ y như người," tài xế Tiona Rainwater cho KOMO biết." Cô nàng làm cho mọi người vui. Sao mà ta có thể không cưng cái mặt này cơ chứ? "
It all started when the black Labrador and Mastiff mix was at a bus stop with her owner Jeff Young. Her human was taking too long to finish his cigarette. So, when the bus arrived, the pooch just got on it by herself and got off at the park. Since that day, the owner knows he can always catch up with her later in the park. The guy realized this smart girl can ride those 3-4 stops on the D line on her own and always knows where to get off.
Chuyện bắt đầu khi Labrador đen và Mastiff lai đang ở trạm xe buýt với Jeff Young, chủ cô cún. Cái con người của cô nàng hút thuốc lâu quá sức lâu. Thế nên, khi xe buýt đến, nàng ta cứ lên xe rồi xuống công viên. Kể từ ngày hôm đó, chủ nàng biết thể nào chốc nữa mình cũng đuổi kịp cô nàng ở công viên. Anh chàng nhận ra cô cún thông minh này có thể tự đi 3-4 chặng của tuyến D và luôn biết nơi nào để xuống xe.
Although some officers say that Eclipse should ideally be on a leash, King County allows dogs on public transport at the discretion of a driver. So, as this pooch causes no harm but only makes passengers smile, the drivers are always more than happy to give this four-legged miss a lift.
Mặc dù một số viên chức nói rằng tốt nhất Eclipse nên được xích, nhưng King County cho phép chó đi trên phương tiện chuyên chở công cộng tùy ý tài xế. Thế nên, vì nàng cún này chẳng gây nguy hiểm cho ai mà chỉ làm hành khách mỉm cười, cho nên các tài xế luôn vô cùng vui sướng khi cho cô nàng bốn chân này đi nhờ xe.
What about the doggie herself? Well, she seems to be proud of herself. Besides, her Facebook profile says: “I love my big city life and enjoy taking the D line daily to the Belltown dog park.” What a smart doggie!
Còn về phần nàng cún? Ừm, cô nàng có vẻ tự hào về mình lắm. Hơn nữa, profile trên Facebook của cô nàng có ghi : "Tôi yêu cuộc sống ở thành phố lớn của mình và thích đi tuyến xe D mỗi ngày đến công viên Belltown dành cho chó ." Một nàng cún quá thông minh!
If you ride a D line bus in Seattle, you can meet this unexpected furry passenger named Eclipse…Nếu đi tuyết xe buýt D ở Seattle, bạn có thể gặp một hành khách bất ngờ lắm lông tên Eclipse...
“All the bus drivers know her. She sits here just like a person does”
The doggie rides the bus all by herself, has a bus pass attached to her collar, and gets off at her favorite park.
It all started when the black Labrador and Mastiff mix was at a bus stop with her owner Jeff Young.

Her human was taking too long to finish his cigarette, so when the bus arrived…

Cái tên con người của nàng hút hoài không hết điếu thuốc, cho nên khi xe buýt đến ...The canine just got on it by herself and got off at the park

Nàng bèn tự lên xe rồi tự xuống công viên.That’s when the owner realized this smart girl can ride those 3-4 stops on the D line on her own

Lúc đó ông chủ mới biết cô nàng thông minh này có thể tự đi qua ba bốn chặng trên tuyến D .


King County allows dogs on public transport at the discretion of a driver, and Eclipse makes people smile
King County cho phép chó đi xe công cộng, nếu tài xế đồng ý, mà Eclipse thì làm mọi người
cười .


Therefore, the drivers are always glad to give this four-legged miss a lift
Thế nên tài xế nào cũng vui khi cho cô tiểu thư bốn chân này đi quá giang.


“She makes everybody happy. How could you not love this face?”'
Nó làm mọi người vui. Ai mà không cưng cái mặt này cơ chứ.
Tài xế nào cũng biết nàng. Nàng ta ngồi chễm chệ như người.
Nàng cún tự lên xe một mình, có thẻ đi xe gắn trên vòng cổ, và xuống công viên ưa thích của mình.
Chuyện bắt đầu khi nàng Labrador đen và cún lai Mastiff đang chờ xe buýt với chủ Jeff Young.

 

 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
Duyennay(20/09/2017 15:38:31)
con gái này xấu quá hà
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.