Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khác
I’ll Always Be There For You
Bố sẽ luôn ở bên con
In the country of Armenia, in 1988, Samuel and Danielle sent their young son, Armand, off to school. Samuel squatted before his son and looked him in the eye. "Have a good day at school, and remember, no matter what, I’ll always be there for you." They hugged and the boy ran off to school.
Tại một miền quê nước Mỹ, vào năm 1988, ông bà Samuel và Danielle gửi con trai, Armand, tới trường học. Samuel ngồi xuống trước mặt con trai rồi nhìn thẳng vào mắt cậu bé: “Chúc con một ngày tốt lành ở trường, con nhớ nhé, không sao đâu con, bố sẽ luôn ở bên con.” Hai cha con ôm ghì lấy nhau rồi cậu bé chạy ù vào trường.
Hours later, a powerful earthquake rocked the area. In the midst of the pandemonium, Samuel and Danielle tried to discover what happened to their son but they couldn’t get any information. The radio announced that there were thousands of casualties. Samuel then grabbed his coat and headed for the schoolyard. When he reached the area, what he saw brought tears to his eyes. Armand’s school was a pile of debris. Other parents were standing around crying.
Vài tiếng sau, một trận động đất dữ dội làm rung chuyển cả vùng. Samuel và Danielle cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với con trai họ nhưng họ không có được bất cứ tin tức gì trong cái địa ngục hỗn độn ấy. Loa đài thông báo có tới hàng nghìn người thương vong. Samuel giật lấy chiếc áo khoác và lao về phía ngôi trường. Khi anh tới nơi, anh bật khóc trước cảnh tượng mà anh trông thấy. Ngôi trường của Armand là một đống đổ nát. Những ông bố bà mẹ khác đang đứng vây quanh khóc lóc.
Samuel found the place where Armand’s classroom used to be and began pulling a broken beam off the pile of rubble. He then grabbed a rock and put it to the side, and then grabbed another one.
Samuel tìm tới chỗ lớp học của Armand và bắt đầu lôi cái xà ngang gãy ra khỏi đống gạch ngói vỡ vụn. Sau đó ông chộp lấy tảng đá đặt sang một bên, rồi lại đến những tảng đá khác.
One of the parents looking on asked, "What are you doing?" "Digging for my son," Samuel answered. The man then said, "You’re just going to make things worse! The building is unstable," and tried to pull Samuel away from his work.
Một trong số những phụ huynh nhìn thấy vậy hỏi: “Anh định làm gì thế?” “Bới tìm con tôi,” Samuel đáp. Ngườii đàn ông lại nói, “Anh chỉ làm những việc tệ hại hơn! Cả toà nhà rất dễ đổ sụp,” và cố kéo Samuel ra khỏi đó.
Samuel just kept working. As time wore on, one by one, the other parents left. Then a worker tried to pull Samuel away from the rubble. Samuel looked at him and said, "Won’t you help me?" The worker left and Samuel kept digging.

Samuel vẫn khăng khăng làm. Thời gian trôi qua dần, từng người từng người, các ông bố bà mẹ khác bỏ đi khỏi đó. Sau đó một người công nhân lại cố lôi Samuel ra khỏi đống đổ nát. Samuel nhìn anh ta nài: “Ông giúp tôi chứ?” Người công nhân bỏ đi nhưng Samuel vấn tiếp tục bới tìm.
All through the night and into the next day, Samuel continued digging. Parents placed flowers and pictures of their children on the ruins. But, Samuel just kept working. He picked up a beam and pushed it out of the way when he heard a faint cry. "Help! Help!" Samuel listened but didn’t hear anything again. Then he heard a muffled voice, "Papa?
Samuel cứ thế bới tìm con trai suốt cả đêm cho tới tận ngày hôm sau. Các ông bố bà mẹ đặt hoa và ảnh của con trai họ trên đống đổ nát tan hoang. Nhưng, Samuel vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh nhấc cái xà lên và kéo nó ra khi nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt. “Cứu! Cứu!” Samuel lắng tai nghe nhưng không nghe thấy gì nữa. Sau đó anh nghe thấy tiếng gọi ngập ngừng như bị bóp nghẹt, “Bố?”
Samuel began to dig furiously. Finally he could see his son. "Come on out, son!" he said with relief. "No," Armand said. "Let the other kids come out first because I know you’ll get me." Child after child emerged until, finally, little Armand appeared. Samuel took him in his arms and Armand said, "I told the other kids not to worry because you told me that you’d always be there for me!"

Samuel bắt đầu đào hăng hái hơn. Cuối cùng anh đã trông thấy con trai. “Ra đây với bố nào, con trai!”Anh thấy nhẹ cả người gọi con trai. “Không,” Armand nói. “Để các bạn khác ra trước vì con biết bố sẽ ..... ” Từng đứa bé chui ra, cuối cùng, Armand bé nhỏ xuất hiện. Samuel ôm lấy cậu bé, Armand nói, “Con đã nói với các bạn khác là không phải lo vì bố đã bảo con rằng bố luôn ở bên con!”
Fourteen children were saved that day because one father was faithful.
Mười bốn đứa bé đã được cứu sống ngày hôm đó vì một người cha đáng tin cậy.

Don't break by reading alone, keep on sharing, you might be encouraging someone.
Đừng chỉ đọc một mình, hãy chia sẻ, bạn có thể khích lệ ai đó.


cuncondilac dịch
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
3 Bình luận
Thannv(05/07/2017 16:30:27)
A story by the love and believe. greet!
Duyennay(21/06/2017 11:26:20)
Bài hay lắm lắm. Vừa thương vừa mừng.
dd721411(20/06/2017 09:54:19)
An absolutely moving story! ;(
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.