Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khác
MOMS ARE MOMS......
Mẹ luôn là mẹ...
A 50 year old lady, who suddenly started learning how to swim instead of her usual routine work of going to a temple ! Everyone was curious and asked her: "Why the change in your interest to swimming now a days?"
Một bà 50 tuổi, tự dưng lại bắt đầu học bơi thay vì việc đi lễ thường ngày! Mọi người lấy làm lạ tò mò hỏi: “Sao dạo này bà lại đổi sang cái thú đi bơi thế?”
he lady, with a look of helplessness replied: "Whenever my son and daughter-in-law quarrel each other, she ( daughter-in-law) always asks my son : - "If your mom and I fall in water, whom will you save first?" And because I do not want to put my son in a difficult position, so I am learning how to swim!"
Bà kia đáp với ánh mắt chẳng biết bấu víu vào đâu: “Mỗi khi con trai và con dâu tôi cãi vã nhau, con bé (con dâu) luôn vặn hỏi thằng con tôi: "Nếu mẹ anh và tôi rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?” Vì tôi không muốn thằng con tôi phải khó xử, nên tôi mới đi học bơi!
A few days later husband and wife were quarrelling again, and the daughter-in-law unreasonably asked: "Now tell me! If your mom and I fall in water, whom will you save first?"
Vài ngày sau hai vợ chồng nhà kia lại cãi nhau, cô con dâu lại hỏi rất phi lý: “Anh nói đi! Nếu mẹ anh và tôi rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?”
Husband replied: "I don't have to get down in the water, my mom knows how to swim, she will save you." Wife refused to relent: "No, you have to jump in the water, and have to save one of us".
Anh chồng đáp: “Tôi không phải nhảy xuống nước nữa, mẹ biết bơi, mẹ sẽ cứu cô.” Cô vợ vẫn không chịu buông tha: “Không, anh phải nhảy xuống, và phải cứu một trong hai người”.
Husband replied: "Then you will surely die.... because I don't know how to swim .... and my mom will definitely save me first."
Anh chồng trả lời: “Thế thì cô chết chắc... vì tôi đâu biết bơi... mà chắc chắn mẹ sẽ cứu tôi trước”.

cuncondilac dịch
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
3 Bình luận
cuncondilac(26/06/2017 11:12:25)
@duyennay: Thank you for your praise. Hnay cun moi biet duoc khen :3.
Duyennay(21/06/2017 11:27:06)
Cực hay, cảm ơn bạn cuncondilac nhiều.
dd721411(20/06/2017 09:49:46)
So deep! ;)
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.