Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
Let Go of Stress
Giải toả căng thẳng
A psychologist walked around a room while teaching stress management to an audience. As she raised a glass of water, everyone expected they'd be asked the "half empty or half full" question. Instead, with a smile on her face, she inquired: "How heavy is this glass of water?"
Một nhà tâm lý học đi quanh căn phòng khi giảng về cách kiểm soát căng thẳng cho khán giả nghe. Khi bà giơ cốc nước lên, mọi người đều chờ câu hỏi “vơi mất một nửa hay còn đầy một nửa”. Nhưng không, bà mỉm cười, hỏi: “Cốc nước này nặng tới mức nào nhỉ?”
Answers called out ranged from 8 oz. to 20 oz.
Mọi người trả lời cốc nước nặng tầm 8 oz~12 oz.

She replied, "The absolute weight doesn't matter. It depends on how long I hold it. If I hold it for a minute, it's not a problem. If I hold it for an hour, I'll have an ache in my arm. If I hold it for a day, my arm will feel numb and paralyzed. In each case, the weight of the glass doesn't change, but the longer I hold it, the heavier it becomes." She continued, "The stresses and worries in life are like that glass of water. Think about them for a while and nothing happens. Think about them a bit longer and they begin to hurt. And if you think about them all day long, you will feel paralyzed – incapable of doing anything."

Bà nói, “Chiếc cốc nặng chính xác là bao nhiêu đâu có quan trọng. Nó phụ thuộc vào việc tôi cầm giữ chiếc cốc bao lâu. Nếu tôi cầm trên tay một phút, không vấn đề gì. Nếu tôi cầm một tiếng, tôi sẽ bị đau tay. Nếu tôi cầm một ngày, tay tôi sẽ tê dại cứng đờ. Trong mỗi trường hợp, trọng lượng của chiếc cốc đều như nhau, nhưng tôi cầm lâu hơn, thì nó sẽ trở nên nặng hơn.” Bà nói tiếp, “Những áp lực và âu lo trong cuộc sống giống như cốc nước đó vậy. Nghĩ về nó chốc lát thì không sao. Nghĩ về nó lâu hơn một chút thì chúng bắt đầu làm bạn đau. Và nếu bạn nghĩ về nó suốt cả ngày, bạn sẽ trở nên tê dại - không làm nổi việc gì.”
It’s important to remember to let go of your stresses. As early in the evening as you can, put all your burdens down. Don't carry them through the evening and into the night. Remember to put the glass down!

Điều quan trọng là hãy trút bỏ hết căng thẳng muộn phiền. Sớm nhất có thể từ khi chập tối, bạn hãy buông bỏ tất cả gánh nặng. Đừng mang theo chúng tới tận tối và đi qua đêm thâu. Hãy nhớ đặt cốc xuống nhé!

cuncondilac dịch
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
dd721411(20/06/2017 09:47:58)
Nice!
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.