Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Tin tức thời sự
Man drinking pint while fleeing terror becomes symbol of London spirit
Vừa chạy trốn khủng bố vừa uống bia trở thành biểu tượng của Luân Đôn
People in the city have woken up to the horrific news that terrorists ploughed a white van into pedestrians on London Bridge.
Dân chúng trong thành phố sáng sớm nhận tin dữ rằng những kẻ khủng bố lái một chiếc xe tải trắng đâm vào những người đi bộ trên Cầu Luân Đôn.
After driving into the crowd, the attackers went to Borough Market and went from bar to bar, stabbing people with a 12-inch hunting knife.
Sau khi tông vào đám đông, những kẻ tất công ấy đi vào chợ Borough rồi đến từng quán bar, cầm dao dài 12 inch đâm người.
At least seven people have died and 48 are seriously injured after the attack.
Có ít nhất 7 người thiệt mạng và 48 người bị thương nặng sau vụ tấn công khủng bố ấy.
The man managed to run down the road clutching his drink, without spilling even a drop.

Click image for larger version Name:	_96346256_capture2.png.jpg Views:	0 siz​e:	53.4 KB ID:	18601
Anh chàng này hớt hải chạy trên đường nhưng vẫn không chịu bỏ đồ uống của mình, dù là một giọt bia.
Sharing the photo on Twitter, a account said: ‘People flee a terrorist attack LIKE LONDONERS.


Chia sẻ tấm ảnh này trên Twitter, một tài khoản nọ viết: "Chạy trốn khủng bố theo kiểu Người Luân Đôn."
Another said it was only natural, given how expensive drinks are in London.
Một người khác nói, cũng phải thôi vì bia ở Luân Đôn mắc quá mà.
Drinking pint while fleeing terror becomes symbol of London spirit. Because not even terrorists can break Londoners’ spirit (and love of a good pint)!!!
Vừa chạy trốn khủng bố vừa uống bia trở thành biểu tượng của Luân Đôn. Vì những kẻ khủng bố không thể làm suy sụp tinh thần (và tình yêu bia ngon) của người Luân Đôn được!!!
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
10 Bình luận
qp3lal3yll(22/06/2017 17:14:25)
Chuẩn
qp3lal3yll(22/06/2017 17:14:19)
Chuẩn
qp3lal3yll(22/06/2017 17:14:15)
Chuẩn
qp3lal3yll(22/06/2017 17:14:09)
Chuẩn
qp3lal3yll(22/06/2017 17:14:04)
Chuẩn
qp3lal3yll(22/06/2017 17:14:01)
Chuẩn
qp3lal3yll(22/06/2017 17:13:59)
Chuẩn
qp3lal3yll(22/06/2017 17:13:55)
Chuẩn
dd721411(07/06/2017 18:21:36)
Should I laugh or cry over this post?! ><
carmi(06/06/2017 14:50:40)
vì chưa sợ thui, sợ thì kim cương cũng quăng
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.